صفحه اصلیابزارها

در این جعبه‌ابزار مجموعاً 61 ابزار مختلف وجود دارد و به شکل سلسله‌مراتبی در سه بخش محیط مساعد، نقش‌های نهادی و ابزارهای مدیریت سازماندهی شده‎اند. ویژگی‌های هر ابزار توصیف می‌شود تا خواننده بتواند ترکیب و توالی مناسب ابزارها را برگزیند، به گونه‌ای که بتوان با توجه به شرایط و وضعیت خاص هر کشور به کار گرفت. مشکلاتی که مدیران آب با آنها روبرو می‌شوند، پرشمار و متنوع هستند، و همین طور شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بنابراین هیچ نقشه‌ جهان‌شمولی را نمی‌توان برای یکپارچه‌نگری ارائه کرد.

 

بازگشت به بالا