صفحه اصلیابزارهای مدیریت (3)تبادل اطلاعات- اشتراک‌گذاری دانش برای مدیریت بهتر آب (3-8)

تبادل اطلاعات- اشتراک‌گذاری دانش برای مدیریت بهتر آب (3-8)

بیانیه ریو درباره پایداری، بر ضرورت اطلاعات دقیق برای تسهیل تصمیم‌گیری در مدیریت منابع آب تأکید داشت. این اطلاعات ممکن است شکل‌ها و سبک‌های مختلفی داشته باشند: گزارش‌های مکتوب؛ داده‌های بیوفیزیکی، اقتصادی و اجتماعی؛ و تجربه‌های مستقیم در پیاده‌سازی راه و رسم‌های مدیریت آب و زمین.

فرایند تبادل اطلاعات در مدیریت یکپارچه منابع آب، برای متخصصان، دست‌اندرکاران و عموم مردم، تبادل و اشتراک‌گذاری تجربه‌های پیاده‌سازی نگاه یکپارچه را امکان‌پذیر می‌سازد. تبادل و اطلاع‌رسانی از ابزارهای ظرفیت‌سازی به شمار می‌آید (2-2-3). این کار شامل فراهم‌آوردن اطلاعات مناسب و در طیف وسیع، برای دست‌اندرکاران آب، به ویژه آنهایی که در دستگاه‌های تصمیم‌گیر دولتی هستند، و کمک به آنها در اشتراک‌گذاری اطلاعات، ایده‌ها، و تجربه‌ها است.

این فرایند، به تمام اطلاعات ذیربط، نه فقط اطلاعاتی که «متخصصان فنی» دارند اهمیت می‌دهد. با فراهم‌آوردن فرصت‌های بحث، جوامع محلی را مشارکت می‌دهد و آنان را قادر می‌سازد به اسانی اطلاعات را فراهم سازند و به آنها دسترسی یابند. در این جعبه‌ابزار، ابزارهای مختلفی درباره ارتباط، اشتراک‌گذاری اطلاعات، تولید دانش و ظرفیت وجود دارد (برای نمونه به 2-2، 3-1، و 3-4 مراجعه کنید). این مجموعه از ابزارها، فنون مدیریت اطلاعات، و پشتیبانی از فرایند یکپارچه‌نگری را مورد توجه قرار می‌دهد. 

در حالت کلی چهار نوع اطلاعات وجود دارد و همه آنها در پشتیبانی رویکرد یکپارچه دخیل هستند:

  • داده‌ها (واقعیت‌های قابل کمی‌شدن و کیفی درباره ویژگی‌های منابع آب (مانند کیفیت، حجم، فراوانی رویداد، نوسان مکانی)
  • اطلاعات (چگونگی تجمیع این اطلاعات در قالب الگوهای معنادار برای مقاصد مشخص)
  • دانش (درک معانی روندها و مقادیر داده‌ها با گذشت زمان، درک شخصی و سازمانی از راه و رسم‌های مصرف منبع و اثرات آنها)
  • خرد (توافق درباره روش‌های مقبول عمومی در مورد استفاده از منابع آب برای اطمینان از پایداری)

انجام این کار به مدیریت نظام‌مند طیف وسیعی از امور نیاز دارد؛ ابزارهای توصیف‌شده در این بخش عبارتند از نظام‌های مدیریت اطلاعات (3-8-1)، که در 3-1-3 نیز بحث شده است (مدل‌سازی در مدیریت یکپارچه منابع آب) و 3-4-2 (ارتباط با ذینفعان).

به موازات اطلاعات عینی، دریافت‌های مردم نیز وجود دارد. انگیزه‌های فردی، توقعات فرهنگی، شرطی‌سازی اجتماعی و اولویت‌های مختلف، همگی می‌توانند بر تصمیم‌گیری تأثیر بگذارند.

 

بازگشت به بالا