صفحه اصلیاهمیت اشتراک‌گذاری دانش

بنا به غریزه می‌دانیم که دانش و تجربه برای بقا و تعمیق آگاهی و شناخت، و بنابراین موفقیت در زندگی اهمیت زیادی دارد. اشتراک‌گذاری دانش و تجربه می‌تواند فرایند شناخت و یادگیری را به شکل قابل ملاحظه تسریع نماید. به بیانی دیگر، اشتراک‌گذاری اطلاعات سبب ارتقای بازدهی، پرورش فکری و کاهش احتمال اشتباه در تصمیم‌گیری خواهد شد.

مسائلی چون تأمین نیازهای پایه‌ای انسان به آب، تأمین امنیت غذایی، حفاظت اکوسیستم‌ها و جلوگیری نابودی منابع آب زیرزمینی، و کاهش خسارت‌های ناشی از سیل و خشکسالی، از جمله مسائل آب در روزگار ما به شمار می‌آیند. با گذشت زمان آشکار شده است که چاره‌جویی برای حل این قبیل مسائل، بدون داشتن اطلاعات و شناخت کافی درباره سیستم‌های طبیعی و انسانی امکان‌پذیر نیست. به عقیده برخی، توسعه پایدار منابع طبیعی بدون درک منابع و مدیریت بخردانه آن بر اساس درک رو به رشد درباره آنها امکان‌پذیر نیست. اگر می‌خواهیم از منابع طبیعی، استفاده بهینه به عمل آوریم و آن را به شکل مناسب مدیریت و حفاظت نمائیم، به دانش و اطلاعات کافی نیاز داریم. راه‌اندازی، و بهنگام‌سازی پایگاه نشر تجارب آب، زمینه استفاده از دانش و یافته‌های علمی و تجربی را فراهم خواهد آورد.

بازگشت به بالا