تهران ، ولیعصر
021-987654

سیاست‌ها

خلاصه

بحران جهانی آب، تهدیدی برای توسعه اقتصادی، کاهش فقر، محیط‌زیست و صلح و امنیت به شمار می‌آید. تغییر اقلیم، کمیابی فزاینده منابع آب را به همراه خواهد داشت، از این رو ضرورت سیاست‌های استوارتر آب را که فراهمی و حفاظت منابع آب را در سراسر جهان تعیین می‌کند بیشتر می‌کند. بنابراین، سیاست‌های توسعه پایدار باید نیاز به مدیریت عادلانه و پایدار منابع آب را مورد توجه قرار دهد.

سیاست‌های مؤثر آب با پی‌ریزی قوانین و مقررات لازم (ابزارهای 1-2) برای دستیابی به اهداف نهایی سیاست، به تغییر اساسی به سمت راه و رسم‌های مشارکتی، مبتنی بر تقاضا، و پایدار توسعه کمک می‌کند. این سیاست‌ها (ملی، منطقه‌ای و محلی) «قواعد بازی» را تعیین و ایفای نقش‌های مربوطه همه ذینفعان را در توسعه و مدیریت پایدار منابع آب تسهیل می‌کنند. سیاست‌ها می‌تواند شکل‌های مختلفی مانند توافقات میان کشورها، عهدنامه‌ها و بیانیه‌ها، قواعد و مقررات مدیریت، طرح‌های کمک‌رسانی و تلاش‌های دیپلماتیک، مبادلات اقتصادی، و بهبود امور سازمانی داشته باشد. برای دستیابی به بیشترین موفقیت، سیاست‌های منابع آب باید نامنفعلانه طراحی شوند (نه فقط پاسخ کوتاه‌مدت به بحران). ناتوانی در پیش‌بینی تغییر و اتخاذ دیدگاه محدود بخشی، سبب می‌شود سیاست‌های منابع آب، نیازهای کلان اقتصادی و توسعه را نادیده بگیرد. یکپارچه‌نگری در مدیریت منابع آب (IWRM)، اهداف نهایی گسترده‌تر اجتماعی- اقتصادی و توسعه را به رسمیت می‌شناسد. یکپارچه‌نگری می‌کوشد تا با تغییر از برنامه‌ریزی تک‌بخشی آب به برنامه‌ریزی چندهدفی و یکپارچه منابع آب و زمین، به توازن میان کارآیی اقتصادی، برابری اجتماعی و پایداری محیط‌زیستی دست یابد. پیاده‌سازی نگاه یکپارچه، اتکای زیادی به وجود سیاست در سطح ملی دارد که چارچوب، یا چشم‌انداز اقدامات را در مقیاس‌های کوچکتر مشخص نماید. رویکردهای یکپارچه، پویا هستند و غالباً فراتر از مرزهای اداری (برای نمونه در سطح آبخیز) پیاده می‌شوند، بنابراین فرایند طراحی سیاست ملی یکپارچه‌نگر، نیازمند همکاری بخش‌ها و رایزنی و یکپارچگی گسترده میان سیاست‌گذاران، ذینفعان و مردم است.

برای دستیابی به مدیریت موفق منابع آب برابر چارچوب یکپارچه‌نگری، نیاز به یکپارچگی سیاست‌های مرتبط با آب و غیر آب، در هماهنگی با اهداف ملی توسعه پایدار وجود دارد. بر اهمیت رویکرد یکپارچه می‌توان بر اساس نقش مهم آب در کمک به کشورها در سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش اثرات آن تأکید کرد. بنابراین، ابزارهای این قسمت، جزئیاتی را درباره طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های ملی و اثربخش آب توصیف می‌کند (ابزار 1-1-1)، از اهمیت یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخشی که مستقیم یا غیر مستقیم بر منابع آب تأثیر می‌گذارند سخن می‌گوید (ابزار 1-1-2)، بر نقش کلیدی آب در سیاست تغییر اقلیم تأکید می‌کند (ابزار 1-1-3)، و به ارزش سیاست‌های جنسیتی برای حکمرانی آب می‌پردازد (ابزار 1-1-4).

بعدی

طراحی سیاست ملی منابع آب

قبلی

محیط مساعد

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *